Pejabat Pusat Kajian Mukjizat Sains Antarabangsa menyaksikan peristiwa 53 warga China menganut Islam di hadapan pegawai-pegawai yang bertugas di pejabat ini. Dr Ahmad Hammam, seorang pegawai di pejabat itu berkata: " Antara yang masuk Islam ini ialah seorang pengurus syarikat, tujuh engineer. "

Syeikh Abdul Aziz ad Dahhan menyebut: " Islam warga China ini adalah hasil pergaulan baik di tempat kerja dan penglibatan mereka dalam aktiviti sosial, kesukanan dan juga pembelajaran. Mereka berpeluang menonton pembentangan mengenai mukjizat sains al Quran dan Sunnah ".

Usaha mengislamkan warga China di sini dibantu oleh seorang pendakwah China graduan Universiti Islam Madinah.

Sumber :

http://almoslim.net/node/126500

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...