Keutamaan Sepuluh Hari Pertama bulan Dzulhijjah

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, salawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarganya dan para shahabatnya. Amma Ba’du.

Di antara keutamaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah Allah jadikan bagi hamba-hamba-Nya yang solih suatu masa yang mereka berlumba-lumba untuk memperbanyak amal soleh. Di antara musim yang paling agung ini adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Diantara dalil-dalil dari kitab dan sunnah adalah:

1. Firman Allah :

وَالْفَجْرِ ﴿1﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿2﴾

Demi fajar, dan malam yang sepuluh (QS. Al Fajr:1-2)

Berkata Ibnu Kathir, “Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sepuluh hari dzulhijjah”.

2. Firman Allah,

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ

“…Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan” (QS. Al Hajj: 28)

Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma: “(yang dimaksud adalah) sepuluh hari dzulhijjah”.

3. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas -Radhiyallahu ‘anhuma- dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر" قالوا: وَلاَ الْجِهَادُ؟ قال: "ولا الْجِهَادُ إِلاَّ رجلٌ خَرَج يُخَاطِرُ بِنَفْسِه وَمالِه فلمْ يرْجِعْ بِشيء

“Tidak ada hari di mana amal solih pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada sepuluh hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya: “tidak juga jihad fi sabilillah?”. Beliau menjawab: “Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang pergi (berjihad) dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun” (HR. Bukhari).

4. Hadits Ibnu Umar - Radhiyallahu ‘anhuma -, ia berkata,

“Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada sepuluh hari pertama ini. Maka pada hari-hari itu perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid” (HR. Ath Thabrany dalam kitab Al Mu’jam Al Kabir)

5. Sa’id bin Jubair -Rahimahullah- ( periwayat hadith Ibnu Abbas diatas), apabila memasuki sepuluh hari pertama (di bulan Dzulhijjah) dia sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah (sampai batas akhir kemampuannya). (Diriwayatkan oleh Ad Daarimi dengan sanad yang hasan).

6. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Baari berkata: “Sebab nyata keistimewaan sepuluh hari pertama Dzulhijjah adalah kerana pada waktu tersebut berkumpul induk ibadah-ibadah yang agung iaitu solat, puasa, sedekah dan haji. Hal ini tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lain.”

7. Para muhaqqiq dari kalangan ahlul ilmi berkata, “Sepuluh hari pertama pada bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama, dan sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan adalah malam-malam yang paling utama”.

Amalan-amalan yang disyari’atkan pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah

1. Solat

Disunnahkan untuk bersegera dalam melakukan solat-solat fardhu dan memperbanyak solat-solat sunnah kerana solat adalah ibadah yang paling utama bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri dengan tuhannya.

Diriwayatkan dari Thauban -radhiyallahu ‘anhu- beliau berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك إليه بها درجة، وحط عنك بها خطيئه

“Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, kerana sesunggguhnya tidaklah engkau melakukan satu sujud melainkan Allah akan mengangkat darjatmu dan menghapuskan kesalahanmu” (HR. Muslim).

Hadits ini berlaku umum pada setiap waktu.

2. Puasa

Puasa termasuk amal soleh. Dari Hunaidah bin Khalid dari isterinya, dari isteri-isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka berkata,

كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berpuasa pada tanggal sembilan Dzulhijjah, hari ‘Asyura dan tiga hari pada tiap bulan” (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, An Nasa’i)

Berkata Imam An-Nawawi tentang puasa pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah, bahwa puasa tersebut sangat dianjurkan.

3. Bertakbir, bertahlil, dan bertahmid

Sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar yang terdahulu : “Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid.”

Berkata Imam Al Bukhari -Rahimahullah-, “Ibnu Umar dan Abu Hurairah -Radhiyallahu ‘anhuma- keluar ke pasar, sambil mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya”. Beliau juga berkata, “Umar bertakbir di dalam khemahnya di Mina, hingga dapat didengar oleh orang-orang di masjid. Mereka pun mengikutinya, demikian juga orang-orang di pasar turut bertakbir. Hingga Mina dipenuhi oleh gema takbir”

Ibnu Umar bertakbir pada waktu itu di Mina setelah selesai solat, di atas hamparannya, di dalam khemahnya, di majlisnya dan ketika berjalan. Disunnahkan untuk mengangkat suara takbir sebagaimana yang dilakukan Umar, Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

Maka marilah kita menghidupkan sunnah yang hampir dilupakan ini hingga di kalangan para ahli kebajikan pun hampir-hampir lupa melakukannya berbeza halnya dengan orang-orang soleh terdahulu.

4. Puasa hari Arafah

Puasa hari arafah ditekankan untuk dilakukan oleh orang yang tidak menunaikan haji, sebagaimana hadith Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang hari Arafah, bahwa beliau berkata,

أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

“Aku berharap Allah akan melebur dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang” (HR. Muslim)

5. Keutamaan hari raya korban

Sebahagian besar kaum muslimin lalai dari hari yang agung ini. Padahal sebahagian besar ulama’ berpendapat bahwa hari tersebut merupakan hari yang paling mulia secara mutlak termasuk hari Arafah sekalipun. Berkata Ibnu Qayyim -Rahimahullah- “Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah Yaum Nahr (hari raya korban), ia merupakan hari haji akbar”.

Sebagaimana dalam Sunan Abu Daud, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaum Nahr, kemudian hari Qor”

Hari Qor adalah hari bermalam di Mina, iaitu hari ke sebelas bulan Dzulhijjah.

Ada pula yang berpendapat hari Arafah lebih utama kerana puasa pada hari tersebut dapat menghapus dosa selama dua tahun, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-Nya dari api neraka dari hari Arafah, dan Allah mendekat kepada hamba-hamba-Nya. Kemudian Allah berbangga kepada para malaikat dengan banyaknya orang-orang yang wukuf.

Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, kerana hadith yang menunjukkan hal itu tidak bertentangan dengan apapun. Terlepas dari hari apapun yang lebih baik, hari nahr ataupun hari arafah, Hendaklah kaum muslimin bersemangat untuk meraih keutamaannya baik yang sedang berhaji ataupun tidak, untuk memperoleh keutamaannnya dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beribadah.

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...